International

Download e-book for kindle: anti kapitalist manifesto by ismet şahin

By ismet şahin

ISBN-10: 975930161X

ISBN-13: 9789759301613

Show description

Read or Download anti kapitalist manifesto PDF

Best international books

New PDF release: Trusted Systems: Second International Conference, INTRUST

This booklet constitutes the completely refereed post-conference lawsuits of the foreign convention on depended on platforms, INTRUST 2010, held in Beijing, China, in December 2010. The 23 revised complete papers have been conscientiously reviewd and chosen from sixty six submissions for inclusion within the ebook. The papers are prepared in seven topical sections on implementation know-how, safety research, cryptographic points, cellular relied on structures, protection, attestation, and software program safeguard.

Heidelberg Congress on Taxing Consumption: Proceedings of - download pdf or read online

A tax reform coverage aiming at a development of prosperity calls for simple instructions. those must function a customary review version for the proper review of the present tax procedure and the improvement of tax reform proposals. For industry economies the idea that of a consumption-based tax procedure is gaining expanding significance, specially with recognize to monetary potency.

Additional info for anti kapitalist manifesto

Sample text

Aynı zamanda başlangıca bu geri dönüş bir ilerlemedir. Kendisiyle başladığımız şey Varlıktı, Soyut Varlık; Şimdi ise önümüzde Varlık olarak idea durmaktadır; ama bu var olan idea Doğa’dır” diyerek doğa felsefesine geçer. 30 DOĞA OLARAK VERİLEN TİN Doğa gelişimini inorganik doğadan organik doğaya oradan da düşünen varlık olarak insana ilerler. Doğa kendine yabancılaşmış Tindir. Bu yabancılaşmayı insan Tin’inde kendini bilerek aşacaktır. Düşüncesiyle doğayı kavrayan insan ile birlikte Tin, Tin olarak kendini bilir ve açığa çıkar.

Düşüncesiyle doğayı kavrayan insan ile birlikte Tin, Tin olarak kendini bilir ve açığa çıkar. KÜLTÜR DÜNYASINDA BELİREN TİN İlkin insanda belirir, (a) Sübjektif Tin. Buradan insanlar arası ilişki olarak toplumda belirir; (b) Objektif Tin. Burada bireysel irade genel iradeyle birleşir. Genel ahlaklılığı kendi ahlaklılığı olarak benimser, kendi üstündeki yasayı kendi yasası olarak duyar. Kendi bilincine kavuşan Tin (c) Absoluter (Mutlak) Tin Din, sanat ve felsefe. Tin gerçek bilinçli serüvenini kültür dünyasında yaşar ve bütün tarihsel süreci, kendi olgusallaşması olarak görür ve onu felsefede kavrar.

Bu akımlar Hegel’in olguculuğa yanaştırmışlar ve böylelikle Us’u olguya tabi kılarak, Us’un eleştirel gücünden kaçabilmişlerdir. K. Poper bu etkilenimler üzerinden yazmaktadır. Çocuklar bile kendileriyle doğa arasındaki farkı bilir. İlk insanlarda biliyordu bunu. İnsanlaşma aynı zamanda insanın kendisini doğadan ayırması ve doğadan farklı olma bilincini geliştirmesiyle başlamıştır. Her insan düşüncelerinin, Us’unun (aklının) ürünü olduğunu, doğayla bir ontolojik ilişkisi olmadığını bilir. İnsan düşüncesi doğal varlıklar gibi, insanların bulup kullandıkları, doğada hazır bulunan şeyler değildir.

Download PDF sample

anti kapitalist manifesto by ismet şahin


by Michael
4.3

Rated 4.12 of 5 – based on 41 votes